Umowa najmu lokalu (umowa + poradnik)

W pakiecie otrzymasz opracowany przez nas wzór umowy najmu lokalu oraz praktyczny poradnik – instrukcję do umowy.

Opis

Najem okazjonalny to na chwilę obecną najbezpieczniejsza dla właściciela lokalu dostępna forma najmu lokali mieszkalnych. Pozwala stosunkowo szybko usunąć z lokalu problematycznego lub niepłacącego lokatora. I taką umowę rekomendujemy. Niemniej jednak jeżeli właściciel lokalu uznał najem okazjonalny za nie odpowiadający jego założeniom. Jest gotowy i świadomy podjąć ryzyko zawarcia umowy najmu w zwykłej, tradycyjnej formie, powinien możliwie najlepiej przygotować swój wzór umowy najmu. Skonstruowany przez nas wzór klasycznej umowy najmu stanowi optymalne zabezpieczenie właściciela w sytuacji, gdy nie decyduje się na umowę najmu okazjonalnego. Instrukcja jego obsługi w postaci poradnika, który udostępniamy wraz z umową stanowi praktyczne objaśnienie umowy.

Cena: 199

W cenie otrzymasz:

  • Wzór umowy najmu lokalu – do pobrania
  • 30-dniowy dostęp do poradnika: Umowa najmu lokalu

Fragment poradnika

Paragraf 6 kaucja i ubezpieczenie OC Najemcy

Ważnym elementem każdej umowy najmu jest kaucja wnoszona przez najemcę. Kaucja stanowi dla wynajmującego zabezpieczenie pieniężne na pokrycie wszelkich ewentualnych szkód w lokalu, czy też strat spowodowanych przez najemcę, a także na pokrycie zaległych płatności oraz innych roszczeń mogących powstać w ramach realizacji umowy. Ważne, aby uprawnienie do wykorzystania kaucji objęło możliwie jak największą ilość roszczeń w stosunku do najemcy, stąd ważne jest ogólne wskazanie, że można ją także wykorzystać na pokrycie innych roszczeń wynikłych z umowy najmu. W przypadku gdy po zakończeniu umowy najmu lokal, ani żaden element jego wyposażenia nie został uszkodzony, wszystkie opłaty zostały uregulowane na czas, a najemca wydał lokal i klucze zgodnie z umową, kaucję należy zwrócić najemcy. Aby mieć pewność, że w lokalu na pewno nie doszło do żadnych uszkodzeń, najemca ich nie zamaskował, proponuję aby zwrot kaucji następował po 14 dniach od dnia wydania lokalu. Ten okres czasu wydaje się wystarczający aby dokładnie zweryfikować stan mieszkania. Jeżeli najemca samodzielnie uiszczał opłaty do wspólnoty oraz za media, przed zwrotem kaucji należy sprawdzić czy wszystkie te należności zostały na czas i w prawidłowej kwocie uregulowane. Kaucja nie może być wyższa niż równowartość 12 – miesięcznego czynszu. Praktyką jest ustalanie kaucji w wysokości czynszu za jeden miesiąc czynszu najmu. Jednak optymalne wydaje się ustalenie wysokości kaucji na poziomie 2 – miesięcznego czynszu. Taka kwota kaucji w przypadku braku płatności czynszu najmu i wypowiedzenia umowy najmu właśnie z tego powodu zabezpiecza wynajmującemu równowartość 2 czynszów najmu ( dla przypomnienia do wypowiedzenia umowy najmu konieczna jest zwłoka najemcy w zapłacie czynszu najmu za 3 pełne okresy płatności).

(…)

Kaucja nie stanowi czynszu najmu. Najemca nie powinien mieć możliwości zaliczenia jej na poczet czynszu za ostatni miesiąc trwania umowy (wzór umowa dołączonej do tego poradnika wyklucza taką możliwość). Warto jeszcze raz podkreślić, że zadaniem kaucji jest finansowe zabezpieczenie wynajmującego i umożliwienie pokrycia z kaucji kosztów szkód i nieopłaconych należności najemcy. Aby uniknąć sytuacji, w której najemca zaliczy sobie kaucję na poczet czynszu najmu za ostatni miesiąc, a potem pozostawi lokal pełny szkód, należy uprzedzić działania najemcy zastrzegając brak takiej możliwości. W umowie warto też przewidzieć sytuacje, w której szkody powstałe w mieszkaniu przekraczają wysokość zatrzymanej kaucji i zastrzec dochodzenie kwot przekraczających wysokość kaucji na drodze sądowej. W praktyce mogą zdarzyć się również takie sytuacje, w których po pewnym czasie od zwrotu lokatorowi kaucji ujawniają się szkody lub nieopłacone rachunki. Dobrze jest więc przewidzieć w umowie możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku pojawiania się tych okoliczności.

Bardzo dobrym, lecz stosunkowo rzadko stosowanym rozwiązaniem, jest też zobowiązanie najemcy do wykupienia polisy OC w życiu prywatnym z klauzulą OC najemcy. Koszt wykupienia tej polisy/ jej rocznej składki jest stosunkowo niewysoki. Sama polisa OC najemcy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem zarówno dla najemcy jak i wynajmującego. W przypadku wyrządzenia przez najemcę szkód w lokalu koszty szkód pokrywane są z polisy OC najemcy. W każdym przypadku należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby uniknąć wątpliwości, które sytuacje/szkody są objęte wykupionym ubezpieczeniem OC najemcy, a które zostały przez ubezpieczyciela wyłączone.”

Logowanie i płatność

Aby uzyskać dostęp do materiałów skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

Sprawdź
/
KUP / ZALOGUJ SIĘ* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Przelewy24.pl