Umowa najmu okazjonalnego (umowa + poradnik)

W pakiecie otrzymasz opracowany przez nas wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu oraz praktyczny poradnik – instrukcję do umowy.

Opis

Najem okazjonalny to na chwilę obecną najbezpieczniejsza dla właściciela lokalu dostępna forma najmu lokali mieszkalnych. Pozwala stosunkowo szybko usunąć z lokalu problematycznego lub niepłacącego lokatora. I taką umowę rekomendujemy. Niemniej jednak nie wystarczy nazwać umowy najmu „okazjonalną” aby bezpiecznie wynająć lokal. Trzeba wiedzieć jak umiejętnie wykorzystać to rozwiązanie, aby drobny błąd i to nie tylko prawny, ale nawet organizacyjny nie spowodował, że lokal mimo zamiaru zawarcia umowy najmu okazjonalnego pozostanie faktycznie niezabezpieczony, a właściciel pozostanie zdany na łaskę problematycznego lokatora. Z tym założeniem skonstruowany został wzór umowy najmu, jak również instrukcja jego obsługi w postaci poradnika, który udostępniamy wraz z umową.

Cena: 199

W cenie otrzymasz:

  • Wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu – do pobrania
  • Dostęp do poradnika przez okres 30 dni

 

Fragment poradnika

Paragraf 3 Przekazanie lokalu w najem.

Ważne aby z umowy wynikało, iż wynajmujący oddaje w najem, a najemca przyjmuje do używania lokal opisany w umowie wyłącznie na cele mieszkalne (o ile nie wyrażamy zgody na korzystanie z lokalu w innym celu) i na warunkach w umowie uzgodnionych. W paragrafie, który dotyczył będzie przekazania lokalu w najem warto też zamieścić oświadczenie najemcy, potwierdzające, że lokal obejrzał osobiście i jest mu znany stan techniczny/standard/wykończenie lokalu, akceptuje ten stan i nie zgłasza zastrzeżeń. Takie oświadczenie stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi próbami najemców wypowiedzenia umowy ze względu na stan lokalu czy też niezgodność przedmiotu najmu z umową. Stan lokalu/ stan techniczny/standard wykończenia jak również elementy wyposażenia stanowiące własność wynajmującego oddawane w najem wraz z lokalem powinny zostać szczegółowo opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, warto podać ich wartość. Protokół powinien zawierać również spisanie stanu liczników mediów przynależnych do lokalu. Protokół ten należy wypełnić i podpisać (podpis obu stron) najpóźniej w dniu przekazania najemcy kluczy do lokalu. Protokół powinien stanowić załącznik do umowy najmy i jej integralną część.
Przy umowie najmu okazjonalnego wydanie kluczy do lokalu powinno nastąpić w innej dacie niż podpisanie umowy najmu. Należy zatem wskazać w umowie datę kiedy lokal zostanie przekazany najemcy, a klucze zostaną wydane. Data ta nie powinna być wcześniejsza niż dzień, w którym najemca będzie w stanie dostarczyć akt notarialny z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenie właściciela lokalu zastępczego. To postanowienie jest więc szczególnie istotne przy umowie najmu okazjonalnego. Bardzo ważne jest bowiem, aby najemca nie otrzymał kluczy do lokalu wcześniej niż wynajmujący będzie w posiadaniu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenia właściciela lokalu zastępczego do którego w przypadku eksmisji będzie mógł się wyprowadzić najemca. Wpuszczając najemcę do lokalu przed przekazaniem tych dokumentów ryzykujemy, że najemca nie będzie miał już motywacji aby dostarczyć te dokumenty. Tym samym pozostaniemy bez tak ważnego dla wynajmującego zabezpieczenia. Z taką sytuacją możemy mieć też do czynienia np. gdy przekazanie lokalu i wydanie kluczy wynajmujący uzależni od wpłaty przez najemcę kaucji, którą najemca wpłaci w terminie późniejszym niż dzień podpisania umowy najmu.
Dobrym rozwiązaniem będzie też wskazanie jakie klucze są przekazywane najemcy wraz z wydaniem lokalu oraz w jakiej ilości. Łatwiej będzie po zakończeniu umowy najmu egzekwować od najemcy zwrot wszystkich wydanych kluczy, ewentualnie żądać dorobienia przez najemcę kluczy zniszczonych bądź zgubionych.

Logowanie i płatność

Aby uzyskać dostęp do materiałów skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

Sprawdź
/
KUP / ZALOGUJ SIĘ* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Przelewy24.pl